Rola znaków bezpieczeństwa

znak bezpieczeństwa

Znaki BHP powinny pełnić w twoim zakładzie równie ważną rolę, jak instrukcje i ocena ryzyka zawodowego. W graficzny sposób informują one twoich pracowników o możliwości wystąpienia zagrożenia oraz o obowiązku stosowania określonych działań i środków, aby ryzyko zminimalizować. Umieszczenie znaków BHP zostało narzucone przez normę PN-EN ISO 7010:2012 symbole graficzne, barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Dokumentację BHP mało kto ma czas czytać regularnie, znaki BHP to pewność, że pracownik będzie wiedział co robić. Interesujące cię znaki BHP znajdziesz na www.allebhp.pl.

Rodzaje i kolorystyka znaków bezpieczeństwa

Musisz wiedzieć, że wygląd znaków ma ogromne znaczenie i nie mogą być przypadkowe. Normy jasno określają jaki kształt oraz kolorystykę powinny mieć. Ułatwi to twoim pracownikom odczytanie informacji.
Wyróżnia się następujące rodzaje znaków BHP:

  • znaki ewakuacyjne – koloru zielonego o kwadratowym lub prostokątnym kształcie. Ułatwiają one orientację oraz usprawniają ewakuację, np. kierunek do wyjścia ewakuacyjnego, wyjście ewakuacyjne, punkt zbiórki;
  • znaki ochrony przeciwpożarowej – koloru czerwonego oraz o kwadratowym kształcie. Stosuje się je m.in. do oznaczenia miejsc, w którym znajduje się sprzęt gaśniczy;
  • znaki bhp zakazu – koloru czerwonego i w kształcie okręgu, np. zakaz przejścia, zakaz palenia;
  • znaki bhp nakazu – okrągłego kształtu i w kolorze niebeskim. Informują one o obowiązku stosowania określonych środków ostrożności i ochrony indywidualnej, np. nakaz używania poręczy;
  • znaki bhp ostrzegawcze – w kształcie trójkąta i koloru żółtego. Informują o możliwości wystąpienia zagrożenia, np. ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się;
  • znaki bhp informacyjne – w kształcie prostokąta lub kwadratu, w kolorze zielonym. Mają za zadanie informować twoich pracowników, gdzie znajduje się dany obiekt lub urządzenie, np. znak apteczka pierwszej pomocy.

Gdzie stosować znaki BHP?

Kolejną ważną kwestią, o jakiej musisz wiedzieć, to, jak i gdzie umieszczać znaki bezpieczeństwa. Po pierwsze, powinny one wisieć na wysokości wzroku oraz w miejscu, gdzie może wystąpić zagrożenie. Po drugie, miejsce, w którym umieszczasz znaki, powinno być dobrze oświetlone oraz dobrze widoczne. Jeżeli miejsce zagrożenia nie jest odpowiednio oświetlone światłem dziennym, to należy użyć światła sztucznego lub znaków fluorescencyjnych. Po trzecie, należy usuwać znaki, gdy zagrożenie przestaje istnieć. Tylko tak umieszczone znaki spełnią swoją rolę. Dopilnuj również, aby znaki były na bieżąco czyszczone.