Leczenie uzależnień – program 12 kroków

Uzależnienia to bardzo trudna do zwalczenia rzecz. Wielu ludzi boryka się z różnego rodzaju uzależnieniami każdego dnia, a osiągnięcie celu w postaci wyswobodzenia się od szkodliwej substancji, nawyku wymaga bardzo silnej woli. To właśnie z tego względu terapeuci z całego świata pracują w pocie czoła, aby wymyślić jak najbardziej skuteczne sposoby na uwolnienie się od danych uzależnień. W efekcie powstały różne rozwiązania, ale w tym tekście chcemy skupić się na programie 12 kroków, który ma na celu zwalczenie uzależnienia od alkoholu.

Definicja i treść

Program 12 kroków to zbiór zaleceń dla osoby uzależnionej, które systematycznie stosowane i wymieniane z innymi uczestnikami mają pomóc uczestnikowi wspólnoty wyzwolić się z uzależnienia. Program ten został wypracowany przez Anonimowych Alkoholików, a następnie zaadaptowany przez inne wspólnoty. Kroki brzmią następująco:

 1. Przyznaliśmy, że staliśmy się bezsilni wobec alkoholu – że przestaliśmy kierować własnym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od tych wszystkich wad charakteru
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty koniecznie skontaktuj się z terapeutą w swoim mieście. We Wrocławiu może to być np. Gabinet Leczenie uzależnień Wrocław.