Jak poprawnie zgłosić miejsce wypadku?

Wypadek samochodowy to niezwykle stresujące wydarzenie dla każdego kierowcy. Aby uzyskać niezbędną pomoc, zadbać powinien on o prawidłowe zgłoszenie oraz zabezpieczenie miejsca wypadku.

W sytuacji, w której doszło do wypadku samochodowego, tym, o co w pierwszej kolejności zadbać powinni jego uczestnicy jest udzielenie pierwszej pomocy ewentualnym osobom poszkodowanym. W razie pożaru pojazdu, niezbędne będzie wezwanie straży pożarnej lub użycie gaśnicy proszkowej znajdującej się na wyposażeniu każdego auta. Oprócz tego, wezwać należy pogotowie ratunkowe.

W jaki sposób powinno się oznaczyć miejsce wypadku samochodowego? W pierwszej kolejności założyć należy kamizelkę odblaskową. W przypadku obecności osób poszkodowanych wymagających pomocy medycznej, nie należy ruszać niczego z miejsca zdarzenia. Będzie to bardzo pomocne dla policji, umożliwiając wyjaśnienie okoliczności wypadku. Gdy doszło jedynie do stłuczki, uczestnicy kolizji zobowiązani są do usunięcia pojazdów na bok drogi, tak aby nie utrudniały one poruszania się innym kierowcom.

By poinformować pozostałych uczestników ruchu drogowego o zdarzeniu, niezbędne jest oznakowanie miejsca wypadku przy pomocy trójkąta ostrzegawczego. Odległość pomiędzy nim a uszkodzonym pojazdem wynosi 100 metrów na autostradzie, 30 — 50 metrów na drogach poza obszarem zabudowanym i 1 metr w terenie zabudowanym lub bezpośrednio za nim.

Nie sposób nie wspomnieć tutaj również o słupkach kilometrowych, inaczej pikietażowych, które są ustawiane przy poboczu drogi. Dostarczają one szeregu cennych informacji na temat obszaru, na którym znajduje się kierowca. Takie słupki malowane są na kolor biały. Znajdujące się na nich numery oraz cyfry są czarne. Słupki kilometrowe zawierają światło odblaskowe, dzięki czemu z łatwością można zlokalizować je nawet w nocy. Jak należy interpretować znajdujące się na nich liczby? Ta, która umieszczona jest w górnej części, powyżej odblasku, odnosi się do numeru drogi, na której się znajdujemy. Poniżej odblasku znajduje się liczba kilometrów danej drogi, a jeszcze niżej — liczba kilometrów w setkach. Podając tego typu cyfry dzwoniąc pod numer firmy świadczącej usługę, jaką jest pomoc drogowa 24h Świecko, znacząco skróci czas niezbędny na dotarcie pomocy, ułatwiając zlokalizowanie uszkodzonego pojazdu.

W przypadku dróg powiatowych oraz gminnych nie stosuje się słupków pikietażlowych. Aby ułatwić ustalenie położenia, skorzystać należy z telefonu posiadającego łączność z satelitami GPS.